Installera solceller med batteri

Fri offert

Vi har tagit vara på solen sedan 1994

Utforska framtiden med oss och låt oss tillsammans skapa en hållbar värld med innovativa lösningar som gör skillnad på riktigt.

1994

Atlas Solenergi har varit en pionjär inom termisk solenergi, att använda solens kraft för uppvärmning. Vi ser varje solstråle som en resurs för hållbarhet och framgång.

2012

Började vi installera kompletta solcellsanläggningar för både företag och privatpersoner. Solen är en imponerande energikälla som med våra skräddarsydda lösningar bidrar till en grönare framtid.

2024

Med flera decennier av kvalificerad erfarenhet och expertis bidrar vi mer än någonsin. Det mest spännande tillskottet för detta år är vår storsatsning på lagring av solenergi.

Före
Efter

Därför väljer kunder oss

Innovativa lösningar

Vi omfamnar innovativa solcellsteknologier och erbjuder cutting-edge lösningar för att maximera energiproduktionen och effektiviteten.

Kvalité på riktigt

Högkvalitativa solcellskomponenter och material för att säkerställa långvarig prestanda och pålitlighet.

Optimal utvinning

Fokuserar på att optimera kostnadseffektiviteten för att ge kunderna maximal valuta för sina investeringar i solenergi.

Service att räkna med

Erbjuder en hållbar och tillgänglig kundsupport, vilket ger trygghet och förtroende för kunderna under hela anläggningsprocessen och därefter.

Logo

Solcellslösning till företag

När vi överväger en solcellsanläggning för ditt företag, analyserar vi energibehov och platspotential, vi skapar ett realistisk erbjudande, och ger förslag hur du kan integrera solenergi i din verksamhet.

Vill du veta mer?
Logo

Solcellslösning till privatperson

När vi planerar solcellsanläggningar för privatpersoner fokuserar vi på att maximera produktionen för att uppnå självförsörjning.

Vill du veta mer?
Logo

Batterilagring

För en extra lönsam anläggning erbjuder vi även batterilagring för både privatpersoner & företag.

Vill du veta mer?

Anlita ett lokalt bolag med lokal personal

Vi tar stort ansvar för dem solkraftsanläggningar vi installerar, vi har summerat processen i några enkla steg. Vissa steg kan du göra själv men kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna.

Kostnadsfri offert och rådgivning

 • Sörskatevägen 24, 612 75, Hällestad
 • 0122-50000
 • Mån – Fre:7:00 – 16:00
 • info@atlassol.se
Skicka meddelande

Produkter

Solcellspaneler

Solcellspaneler

En solcellsplanel omvandlar ljus till likström och bör göra det så effektivt som möjligt i minst två decennier. Solcellsanläggningens lönsamhet avgörs av panelernas prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Ni bör därför ställa krav på högsta kvalitet och tillgång till beprövade komponenter från branschledande producenter.

Växelriktare

Växelriktare

Växelriktaren omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström, först efter det kan den producerade solelen användas direkt av producenten eller matas ut på elnätet. En tillförlitlig drift, hög verkningsgrad och intelligenta kontrollsystem avgör den optimala avkastningen för varje soltimme, även då det råder svagare solinstrålning. Växelriktarens kvalitet är avgörande för solcellsanläggningens energiutbyte.

Batterilagring

Batterilagring

Med hjälp av laststyrning och batterilagringssystem kan egenförbrukningen av solel ökas ytterligare. Detta ökar förädlingsvärdet per kilowattimme och därmed också avkastningen på investerat kapital, i synnerhet då elpriserna är som högst. Förutsättningen för detta är att kostnaderna för den extra utrustningen står i rimlig proportion till ökningen av egenförbrukningskvoten.

Pixii-Powershaper

Pixii PowerShaper

Stödsystem

Hjälp balansera det svenska kraftnätet och tjäna pengar med ett skalbart modulärt batterilagringsystem i industriklass, för alla applikationer.

 • Modulär och skalbar
 • För applikationer från 10 kW till 1 MW
 • Kompakt energilagring
 • Snabb respons (laddning till urladdning)
 • Integrerad batteri- och växelriktare
 • Bred uppsättning funktioner
 • Galvaniskt isolerad AC till DC
 • 48V batterispänning för enkel service
Specifikationer

Stödtjänster

Screen
Screen
Screen

Checkwatt

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning

Fever energy

Våra partners med energiresurser, stora som små, använder Fevers plattform för att delta på balansmarknaderna - och bidrar till en smartare och grönare värld.

Flower hub

Vi gör ditt batteri till en superhjälte. Med Flower Hub är ditt batteri med och stöttar elnätet med flexibilitet, samtidigt som det genererar intäkter för dig.

Frågor & svar

Här besvarar vi frågor angående solceller.

skatteverket

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Läs mer..

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar med solenergi genom att genomföra regeringens politik på området. Det innebär bland annat att administrera subventioner, sprida information, stödja forskning, testa utrustning och ta fram kunskapsunderlag.

Läs mer..

En solcellspanel består av ett flertal sammankopplade solceller som alla omvandlar solljus till elektricitet. Huvudbeståndsdelen i en solcell är ett halvledarmaterial, i regel kisel. Halvledare är material som varken kan kategoriseras som isolatorer eller ledare och vars elektriska egenskaper kan påverkas genom kontrollerat införande av främmande atomer i materialet (s.k. dopning). Solcellen består av två sammanfogade halvledare med separerade metallkontakter. Dessa två har dopats på ett sådant sätt att den ena är n-dopad (n = negativ) vilket innebär att den har ett överskott av elektroner och den andra är p-dopad (p = positiv) vilket innebär att den har ett underskott av elektroner. På grund av koncentrationsskillnaden av elektroner mellan halvledarna kommer elektroner att flöda från n- till p-sidan. Detta bildar således ett elektriskt fält inuti halvledarstrukturen, det s.k. utarmningsskiktet.

I en solcell är n-skiktet väldigt tunt. Faktiskt så tunt att fotonerna i solljuset som träffar cellen kan penetrera lagret och sedan överföra sin energi till elektronerna i utarmningsskiktet. De då exciterade elektronerna blir fria och följer det elektriska fältet genom utarmningsskiktet ut till de elektriska kontakterna kopplade till n-lagret. Vid anslutning av en förbrukare sluts kretsen: Elektronerna flödar genom förbrukaren till baksidekontakten och slutligen tillbaka till utarmningsskiktet.

Växelriktaren är hjärtat i varje solcellsanläggning och har till uppgift att omvandla den solgenererade likströmmen till växelström så att den kan användas lokalt eller skickas ut på elnätet.

Utöver omvandling och vidaresändning av överskottsproduktion används växelriktaren för att kontrollera anläggningen, optimera produktionen.

Vi hjälper dig dimensionera storleken på batterisystemet, vi ger förslag på den optimala kapaciteten och typen av batteri enligt dina specifika behov och förutsättningar.

Det finns olika möjligheter för montering. Det vanligaste är montage på taket eller montage integrerat i taket. Vid montage på taket installeras modulerna på ett stativ ovanpå taket och vid integrerat montage integreras solcellerna i takytan. Solcellsanläggningen kan också monteras på väggen eller ställas upp fristående på marken.

Solceller kan installeras överallt där det finns tillräcklig solinstrålning. Ideala förhållanden för ett tak i Mellansverige är 40° lutning i söderläge utan skuggning. En horisontell avvikelse åt sydväst/sydost eller en vinkel mellan 25 och 60° medför endast en marginell minskning av energiutbytet. Skuggning av träd, grannhus och liknande bör helst undvikas. För att uppnå den högsta möjliga egenförbrukningskvoten kan, beroende på konsumtionsmönster, även östlig och västlig orientering vara lämpligt eftersom det maximala energiutbytet då uppnås på för- och eftermiddag.

Priset beror på flera faktorer som installerad effekt, montagekostnad och vald solcellsteknik. Det beror även på kvaliteten hos de använda komponenterna. Som resultat av kontinuerliga prissänkningarna de senaste åren är det svårt att ange ett konkret pris. Använd gärna våra kostnadsfria onlineverktyg för att skapa en icke bindande offert eller kontakta oss

Priserna för solcellsanläggningar sjunker kontinuerligt. Detta har gjort att kostnaden per kilowattimme egenproducerad solel idag ligger under kostnaden för en kilowattimme köpt från elnätet. Investeringen i en solcellsanläggning lönar sig alltså, även om man bortser från de över tid stigande elpriserna.

Med egenförbrukning av solel ökar man sin självständighet från elleverantören och minskar därför också sin sårbarhet mot potentiellt stigande elpriser. Dessutom används energin effektivare, då man inte har några distributionsförluster.
Därutöver avlastar el som produceras och används på samma plats nätinfrastrukturen. Kostnaderna för nätutbyggnad kan således minskas. En ökad egenförbrukningsandel med hjälp av intelligent energistyrning är därför en av nycklarna i ett decentraliserat elsystem baserat på förnybara energikällor.

Upp