Vi kan förvandla sol | Till Värme | Till Elektricitet

Utnytja solens energi för till att skapa värme eller el. En underhållsfri lösning som både sparar tid och pengar.

Om Atlassol Kontakta oss
Vilka är Atlassolenergi?

Om oss

Atlas solenergi har sysslat med solenergi sedan 1994, vi tar våra solfångare från Solimpeks i Turkiet som tillverkat solfångare sedan 1973.

Solfångarna säljs i över 60 länder och håller en hög kvalité. Vi säljer såväl till företag som privatpersoner.

Sedan 2012 jobbar vi också med Solkraft och installerar solceller från Windon AB.

Solvärmesystem allmänt. Ett solvärmesystem består av solfångare ackumulatortank en pump samt reglerenhet. I solfångaren värms en värmebärarvätska upp som med hjälp av pumpen cirkulerar genom en  slinga i ackumulatortanken. När vätskan passerar genom ackumulatortanken överför den sin  värme till vattnet som finns i tanken. Den avkylda vätskan pumpas sedan tillbaka till solfångarna  där den värms upp igen. Reglerenheten jämför temperaturen i solfångaren och ackumulatortanken.  När temperaturen i solfångaren är ca: 4 grader högre än i ackumulatortanken startar pumpen och  vattnet i tanken värms då upp. När temperaturskillnaden sjunkit till ca 2 grader stannar pumpen igen.  Värmen som lagrats i ackumulatortanken kan sedan utnyttjas för varmvatten eller uppvärmning. 


Orientering av solfångarna.  Bästa energiutbytet får man om solfångarna är riktade mot söder och lutningen över horisontalplanet  är ca: 50 grader. Om solfångarna riktas mot sydost eller sydväst i stället minskar energiupptagningen  endast med ca 10 % och riktas de rakt mot öster eller väster minskar den med ca: 25 %.  Likaså om lutningen över horisontalplanet minskas minskar också energiupptagningen.  Om vinkeln mot horisontalplanet minskas till 25 grader minskar energiupptagningen med ca: 15 %.  Tänk också på att solfångarna bör placeras så att de inte skuggas av någonting.

Välkommen med din förfrågan via e-post eller telefon.

Mikael Abrahamsson