Integritetspolicy – Atlas solenergi AB

9 juli - 2018

Atlas solenergi AB integritetspolicy för datahantering

Vi på Atlas solenergi tar integritet på största allvar. I enlighet med utsatta riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR) angående datahämtning och datahantering följer vi dessa grundprinciper för att ge användaren ett integritetsskydd och på det viset skydda personuppgifter:

 • Vi respekterar och skyddar våra kunders integritet och personuppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Vi begränsar användning och behandling av personuppgifter till de ändamål som vi behöver dem.
 • Vi är kritiska, öppna och tydliga om när, hur och var vi använder personuppgifter.
 • Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter. Uppgifter tas rutinmässigt bort.

Integritetspolicyn är daterad den 6 juli 2018.

Vilka är vi?

Denna webbplats drivs och kontrolleras av:

Atlas solenergi AB
Sörskatevägen 24, 610 12, Hällestad, Sverige.
Registrerat i Sverige under organisationsnummer: 556890-2752

Atlas solenergi AB är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Enligt datainspektionen innebär personuppgifter samtlig information vilket kan identifiera en person. Vår integritetspolicy är skapad för att informera användaren hur personuppgifterna samlas in och hanteras. Personuppgifterna som vi samlar in om er när ni använder våra tjänster inkluderar följande:

 • Era kontaktuppgifter. Namn, adress samt andra kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.
 • Information som samlas in automatiskt. Teknisk information, som IP-adress, typ och version av webbläsare, som vi kan samla in t.ex. genom användande av cookies, webbsignaler och liknande tekniker på våra webbplatser för att få information om användningen av vår webbplats.
 • När ni använt våra tjänster kan dokumentering ha gjorts som sedan användas i marknadsförings syfte som kan listat i tillexempel våra referenser eller andra sidor på webbplatsen.
 • Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt och följer gällande regler och villkor för lagring av personuppgifter. Uppgifter tas rutinmässigt bort.
 • Era kommunikationsuppgifter. Era förfrågningar, eventuella klagomål och andra uppgifter som vi får om vi kommunicerar med er via e-post, telefon, online eller sociala medier.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi samlar in och använder era personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

 • För att fullfölja tjänster: För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som uppstår i samband med avtal som ingåtts mellan er och oss och för att ge er den information och de tjänster som ni efterfrågar. Ifall det går att beställa produkter online, bearbetar vi dessa uppgifter för att hantera och behandla era inköp
 • För våra berättigade kommersiella intressen: Vi kan använda personuppgifter, som kontaktuppgifter och elektroniska identifikationsuppgifter i syfte att göra reklam för våra produkter och tjänster samt för att ta kontakt med er för marknadsföring eller andra kommersiella ändamål ifall ni redan är kund hos oss. Vi kan också använda era personuppgifter för att analysera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, så väl som för att förstå er som kund och för att ge er en bättre användarupplevelse. Vi har också rätt till att dokumentera tjänster vi utför för att sedan lista det som referenser.
 • Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke. Kontakta oss för att får din data raderad, det finns ett undantag om ni är kund då vi måste spara uppgifterna i juridiskt syfte.

Vilka delar vi uppgifter med?

Vi delar vissa av era personuppgifter med följande parter:

 • Inhyrda medarbetare, för att arbetet ska kunna förberedas och utföras på ett korrekt sätt. Det kan handla om monterings-installatörer, revisor, ekonomiansvarig eller andra aktörer som lämpar sig ansvariga för arbetet.
 • Personer som involveras vid ett projekt. Det kan röra sig om elnätsägaren eller andra personer som har en del i att arbetet ska kunna genomföras korrekt.
 • Vi säjer aldrig några uppgifter vidare utan bearbetar endast dessa enbart inom företaget och ovannämnda punkter.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla skäliga åtgärder för att garantera att era personuppgifter är skyddade med hjälp av lämpliga tekniska, fysiska och andra strukturella åtgärder, så att de skyddas mot obehörig eller olaglig användning, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsiktlig eller rättsstridig förstörelse och förlust. Skulle ett dataintrång ske är vi skyldiga att meddela detta till våra användare vilket då görs i ett inlägg via webbplatsen.

Andra webbplatser

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från tredje parts webb­platser, som t.ex. webb­platser som tillhör våra kunder, sociala medier, och annonsörer. Om ni följer en länk till någon av dessa webbplatser ska ni tänka på att dessa platser har sina egna policys och vi åtar oss inget ansvar för dessa webbplatser eller innehållet på dem. Läs relevant tredje parts integritetspolicy innan ni skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Ändringar i integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan ändras från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft så fort de har postats på webbplatsen.

Kontaktinformation

Om ni har allmänna frågor om integritetspolicyn eller hanteringen av era person­uppgifter kan ni kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.

Datainspektionen

Denna integritetspolicy är skriven utefter utsatta riktlinjer ifrån dataskyddsförordningen.[1]

[1] Dataskyddsförordningens grundläggande principer, Datainspektionen, hämtad 2018-07-06
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/